Παρουσίαση βιβλίου Αθανάσιου Δ. Κωτσάκη «Έλληνες Ορθόδοξοι και Λατίνοι στη Νάξο (13ος-19ος αιώνας)» 25/08/17, 8 μ.μ.