Ανοιχτή επιστολή του Ιστορικού Ομίλου Νάξου ΑΡΣόΣ για τα Βυζαντινά Μνημεία

Προς τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, τα Σχολεία της Νάξου, τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του νησιού, τους επαγγελματίες της Νάξου και κάθε Δημότη καλών προθέσεων.

   Ο Ιστορικός Όμιλος Νάξου ΑΡΣόΣ προτείνει να υιοθετηθούν βυζαντινά μνημεία του νησιού, μνημεία της περιόδου της Λατινοκρατίας και της Τουρκοκρατίας.
    Απαραίτητη η συνεργασία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, η οποία είναι σε θέση και διαθέτει τη δυνατότητα να προσφέρει την πρόσφορη, για την επιτυχή πορεία της υιοθεσίας, επιστημονική συνδρομή στο Δήμο, στα Σχολεία και στους κατά τόπους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς.
    Η υιοθεσία περιλαμβάνει την φροντίδα του μνημείου (εκτός των αρμοδιοτήτων, λειτουργιών και εργασιών που ανήκουν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία),  την επισκεψιμότητα του χώρου, την καθιέρωση σεμιναρίων για την επαρκή επιστημονική κατάρτιση, ώστε να παρέχονται σωστές πληροφορίες στους επισκέπτες, την έκδοση φυλλαδίων για ενημέρωση των επισκεπτών, την οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων, κ. ά., τα οποία μπορούν να οριστούν από εκείνους που θα συμμετάσχουν στον σχεδιασμό.
    Πριν την οριστική κατάρρευση αυτών των μνημείων, να γίνει η ιστορία μας μέρος της καθημερινής μας συμπεριφοράς, γνώρισμα της πολιτισμικής ταυτότητάς μας και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας.

    Ναξία, 31 Οκτωβρίου του σωτηρίου έτους 2012

   Για τον Ιστορικό Όμιλο

Κωνσταντίνος Αντ. Κατσουρός