Προς τους δημότες Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

    Αν πράγματι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δήλωσε όσα δήλωσε στον Μεσόγειος F.M., τον καλούμε να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του, και ως Δημοτικός Σύμβουλος. Αν ο ίδιος δεν το πράξει, ο κ. Δήμαρχος έχει την πολιτική ευθύνη και υποχρέωση να τον αποπέμψει. Για έναν και μόνο απλό λόγο ο Δήμος, ως τοπική κυβέρνηση, δεν οφείλει να γνωμοδοτεί, να εκφράζει απόψεις ή ό,τι άλλο. Μοναδικό του έργο είναι να λαμβάνει πολιτικές αποφάσεις που διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, την κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική των δημοτών. Προπάντων την προστασία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος.

Με τιμή,

Ιστορικός Όμιλος Νάξου ΑΡΣόΣ
π. Φλέα

Κωνσταντίνος Α. Κατσουρός