Προς το Δικηγορικό Σύλλογο Νάξου

     Ο Ιστορικός Όμιλος Νάξου ΑΡΣόΣ και το π.Φλέα δεν κατηγορεί για τίποτα το Δικηγορικό Σύλλογο Νάξου, ούτε καν ότι παραμένει αδρανής και δεν παρακολουθεί τα γεγονότα, απλώς θέτει το ερώτημα: είναι πρόθυμος και έτοιμος να αναλάβει τα αναγκαία νόμιμα μέτρα τα οποία απαιτούνται για την προστασία των κατοίκων της Νάξου μόνος του ή σε συνεργασία με το Δήμο εναντίον των άνομων επιθέσεων που δέχονται οι κάτοικοι του νησιού, οι Ναξιώτες;
     Έχει έρθει σε επαφή με το Δήμο Νάξου σχετικά με το θέμα, αυτό δηλαδή της μη πληρωμής μέσω της Δ.Ε.Η. του φόρου ακινήτων (χαράτσι), έχουν ανταλλάξει απόψεις, έχουν συνεννοηθεί για κάποια απο κοινού ενέργεια, ναι ή όχι;
     Διότι, όπως και το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου αντιλαμβάνεται, δεν έχουμε περιθώρια χρόνου και πρέπει να ενεργήσουμε τάχιστα.
     Ο Ιστορικός Όμιλος Νάξου ΑΡΣόΣ και το π.Φλέα δεν βρίσκονται σε κανενός είδους αντιπαλότητα με το Δικηγορικό Σύλλογο.

Με τιμή,

Ιστορικός Όμιλος Νάξου ΑΡΣόΣ
π. Φλέα