«Το σύνθρονο και ο επισκοπικός θρόνος στους ναούς της Νάξου»

Ημερομηνία εκδήλωσης: Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Κωσταρέλλη, Αρχαιολόγος.
Θέμα: «Το σύνθρονο και ο επισκοπικός θρόνος στους ναούς της Νάξου».
Χώρος εκδηλώσεων: αμφιθέατρο Ιάκ. Καμπανέλλης, στις 8 μ.μ.

Πρόκειται για σύνηθες χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό στοιχείο στους ναούς που ανάγεται στην πρωτοβυζαντινή περίοδο. Στη Νάξο το συναντάμε και στους μετέπειτα βυζαντινούς χρόνους. Ωστόσο δεν είναι γνωστό στην πλειοψηφία των Ναξιωτών, αν και συνιστά ένα από τα ιδιαίτερα στοιχεία των βυζαντινών ναών του νησιού.