«Αποκαταστάσεις της Διεύθυνσης αναστήλωσης νεώτερων και σύγχρονων μνημείων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. στα νεώτερα κτήρια της Νάξου»

Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου
Ομιλήτριες: Αγγελική Κουμά-Μαρία Λένη, Αρχαιολόγοι (Υπ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α).
Θέμα: «Αποκαταστάσεις της Διεύθυνσης αναστήλωσης νεώτερων και σύγχρονων μνημείων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. στα νεώτερα κτήρια της Νάξου».
Χώρος εκδηλώσεων: αμφιθέατρο Ιάκ. Καμπανέλλης, στις 8 μ.μ.


Η αναστήλωση των νεώτερων και σύγχρονων μνημείων διασώζει τη συνέχεια της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, ιδιαίτερα σ'ένα νησί με αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια όπως η Νάξος και προάγει την αρχιτεκτονική εξέλιξη της περιοχής. Τα νεώτερα κτήρια συμβάλλουν στην εκτίμηση της ιστορικής αξίας της περιοχής και προβάλλουν τις πολιτιστικές της ιδιαιτερότητες.