ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΑΞΟ;

Ο Ιστορικός Όμιλος Νάξου ΑΡΣόΣ ρωτά αν ο κύκλος των ανθρώπων που οικειοποιούνται το λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν την τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ;
Ο κύκλος αυτός θεωρεί ότι αποτελεί την οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ;
Ο συγκεκριμένος κύκλος εκπροσωπεί το 27% των Ναξιωτών που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ;
Επειδή τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, πολιτιστικά προβλήματα και ζητήματα του τόπου μας περισσεύουν και η λύση τους έχει γίνει επιτακτική κοινωνική ανάγκη ρωτάμε αν ο συγκεκριμένος κύκλος θα εξακολουθεί να απουσιάζει από τα προβλήματα της κοινωνίας. 
Το ΔΣ του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ με ποιό σκεφτικό αποφάσισε τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις του Ιουλίου 2012;
Οι αριστεροί του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ έχουν την ίδια άποψη με το ΔΣ και αν διαφώνησαν γιατί διαφώνησαν και τί προτείνουν;