«ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΝΑΞΟ»

Ο Ιστορικός Όμιλος Νάξου ΑΡΣόΣ οργανώνει «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΝΑΞΟ» από 31 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Συνάντηση, επικοινωνία ερευνητών, μελετητών και αναγνωστών του π.Φλέα.

Ο τόπος και η ώρα των εκδηλώσεων θα ανακοινωθούν μέσα στον Αύγουστο του 2012.