Ευχαριστίες



    Ο Ιστορικός Όμιλος Νάξου ΑΡΣόΣ ευχαριστεί τους ερευνητές, τους μελετητές, τους ιστορικούς που με τη συμμετοχή τους, την επιστημονική συγκρότηση και την συνεισφορά τους συνετέλεσαν ώστε η "Συνάντηση στη Νάξο" να γίνει θεσμός σ' αυτή την νησιωτική γωνιά του Αιγαίου ήδη από τα πρώτα βήματά της. Ευχαριστίες οφείλει σε όλους όσοι βοήθησαν και συμμετείχαν στην διοργάνωση και στην πραγματοποίηση της "Συνάντησης στη Νάξο" κι ιδιαίτερα στην κ. Αναστασία Περιστεράκη, στην κ. Δέσποινα Κίτινη, στην κ. Ανθή Περιστεράκη-Βερυκόκκου, στον κ. Λευτέρη Βερύκοκκο, στον κ. Ιωάννη Μπαλτογιάννη, στην Blue Star Ferries.
    Το 2015 ελπίζουμε να είναι μια γόνιμη εποχή για τα πολιτισμικά αγαθά στον τόπο μας, τη Νάξο, και από τη μεριά μας ενεργούμε ώστε να γίνει πραγματικότητα. Στερούμεθα οικονομικών δυνατοτήτων! Δεν διαθέτουμε εκείνες τις οικονομικές και πολιτικές διασυνδέσεις, τις "χρήσιμες", που θα μας εξασφάλιζαν την άνεση ώστε να μπορούμε να ζούμε και να κινούμεθα ανάλογα με τις δυνατότητές μας! Αυτό δεν μας εμπόδισε, ως τοπικό πολιτιστικό οργανισμό, να έχουμε συνεχή και αδιάσπαστη δεκαετή (10ετή) πολιτισμική δραστηριότητα που δεν έχει το προηγούμενό της, στο απώτερο και στο πρόσφατο παρελθόν αλλά και στο παρόν, στην τοπική νησιωτική Ναξιακή κοινωνία. Κι αυτό οφείλουν να το "δουν", να σταματήσουν να κωφεύουν και τελικά να το αποδεχτούν - είναι ώρα! επιτέλους! - όλοι εκείνοι που αποτελούν την δημόσια σφαίρα στην οικονομία, στην κοινωνία, στον πολιτισμό καθώς και οι νομείς  πολιτικών δικαιωμάτων στη νησιωτική μικροκοινωνία μας.

    Να είναι το 2015 για όλους ειρηνικό και δημιουργικό για την Νάξο!

                                                             Κωνσταντίνος Αντ. Κατσουρός