Η ΑΓΟΡΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ, 26/01/13, 7 μ.μ.


Η ΑΓΟΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
26/01/13, στις 7 μ.μ. στο MOJO
Συντονιστές: 

Κώστας Κατσουρός και Γιάννης Δελλαρόκας
Συνδιοργάνωση: 

Ιστορικός Όμιλος Νάξου ΑΡΣόΣ και συν+Αξία