«Πολιτικός δεσποτισμός και το Κίνημα της Αλληλεγγύης στην Ελλάδα, την εποχή της κρίσης»

Ημερομηνία: Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου
Ομιλητής: Κωνστ. Αντ. Κατσουρός.
Θέμα: «Πολιτικός δεσποτισμός και το Κίνημα της Αλληλεγγύης στην Ελλάδα, την εποχή της κρίσης».
Χώρος εκδηλώσεων: αμφιθέατρο Ιάκ. Καμπανέλλης, στις 8 μ.μ.

Το θέμα που προτείνω να συζητήσουμε, «Πολιτικός δεσποτισμός και το Κίνημα της Αλληλεγγύης στην Ελλάδα, την εποχή της κρίσης», εντάσσεται σε συγκεκριμένες πολιτιστικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη, και σχετίζεται άμεσα με την «τύχη», το μέλλον και την εξέλιξη πόρων και πηγών των παραγωγικών και πολιτισμικών δυνατοτήτων της ελληνικής κοινωνίας ζωτικής σημασίας για την παραγωγή και αναπαραγωγή αυτής της κοινωνίας στους κόλπους της Ε.Ε. Πρόκειται δηλαδή για τη σύγκρουση μεταξύ αντιπάλων δυνάμεων που αγωνίζονται, οι μεν, για την οικειοποίηση των εμπραγμάτων, των εργασιακών, των συνταγματικών δικαιωμάτων της ελληνικής κοινωνίας και επιχειρούν να χειραγωγήσουν ή και να ιδιοποιηθούν τις δυνατότητες παραγωγής και αναπαραγωγής της κοινωνίας αυτής, στους κόλπους αυτής της κοινωνίας και της Ε.Ε. επίσης και από την άλλη πλευρά εκείνοι προσπαθούν να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τις δυνατότητες παραγωγής και αναπαραγωγής της ελληνικής κοινωνίας, στους κόλπους αυτής της κοινωνίας και της Ε.Ε. Για την ώρα ας καταχωρήσουμε βαθειά στη σκέψη μας αυτές τις επισημάνσεις [...]