Κύκλος ομιλιών «Η Χώρα της Νάξου»

Κύκλος ομιλιών
Η Χώρα της Νάξου

Οργάνωση
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
και
Ιστορικός Όμιλος Νάξου «ΑΡΣόΣ»
26-30 Σεπτεμβρίου 2016, Νάξος


Ομιλητές
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου
Δημήτρης Αθανασούλης, Προϊστάμενος  Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
Η νησίδα των μουσείων του κάστρου της Χώρας Νάξου. Το νέο αρχαιολογικό πρόγραμμα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου
Μαρίνα Κουμανούδη, Εντεταλμένη Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ
Το Κάστρο της Αξίας κατά τον ύστερο Μεσαίωνα

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου
Αγγελική Πανοπούλου, Κύρια Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ
Ο καθολικός πληθυσμός του Κάστρου της Νάξου:
Συλλογικότητες, φιλανθρωπία και δημόσιες εκδηλώσεις (16ος-17ος αι.)

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου
Δημήτρης Δημητρόπουλος, Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ
Άνθρωποι και περιουσίες στο Κάστρο της Νάξου.
Η μαρτυρία ενός κοινοτικού καταστίχου του έτους 1757

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου
Ηλίας Κολοβός, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Η Χώρα της Νάξου σύμφωνα με το οθωμανικό κατάστιχο του 1670