Ματαιώνεται η «4η Συνάντηση στη Νάξο»Αγαπητοί φίλοι

    θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ερευνητές, μελετητές, συνεργάτες, αναγνώστες και φίλους του Ιστορικού Ομίλου Νάξου ΑΡΣόΣ και του περιοδικού Φλέα ότι κρίθηκε σκόπιμο η προγραμματισμένη “4η Συνάντηση στη Νάξο” να μην πραγματοποιηθεί τη χρονιά αυτή του 2015 (Σεπτέμβρη-Οκτώβρη) λόγω των πολιτικών εξελίξεων που επηρεάζουν άμεσα τα μέλη του Ιστορικού Ομίλου Νάξου ΑΡΣόΣ.
    Προσβλέποντας στην κατανόησή σας, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την στήριξη τόσο της έκδοσης του περιοδικού Φλέα, όσο και των ετήσιων συναντήσεων στη Νάξο. Παραμένουμε στη διάθεση όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν με τους προβληματισμούς τους και τα επιστημονικά ενδιαφέροντα τους στην επόμενη Συνάντηση στη Νάξο το 2016 αλλά και όσων επιθυμούν οι φετινές ανακοινώσεις τους και οι μελέτες τους να φιλοξενηθούν στο περιοδικό Φλέα.

Νάξος 23 Αυγούστου 2015                                                      

                                                                           Με εκτίμηση
                                                         Κωνσταντίνος Αντ. Κατσουρός