Εβδομάδα ΝάξουΈχοντας οδηγό το έργο του Φερνάν Μπρωντέλ για τη Μεσόγειο θέσαμε ως στόχο του Ιστορικού Όμίλου Νάξου ΑΡΣόΣ την διδαχή της ιστορίας της Μεσογείου στη Νάξο, επειδή ο τόπος μας, στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, μάς προσφέρει με την ιστορία του τη δυνατότητα αυτή. Ήδη, από το τέλος της "3ης Συνάντησης στη Νάξο", τον Οκτώβρη του 2014, θέσαμε το θέμα, το συζητήσαμε με τον Ιστορικό Ομότιμο Διευθυντή Ιστορικών Ερευνών / ΕΙΕ κύριο Νίκο Μοσχονά - που μας έχει τιμήσει με την παρουσία και τη συμμετοχή του - και συμφωνήσαμε με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για την διοργάνωση στη Νάξο "Εβδομάδας Μελέτης της Ιστορίας της Μεσογείου". Ειδικότερα μας προτάθηκε:
"1. η εξέταση των μεγάλων ζητημάτων της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτισμικής και πολιτικής ιστορίας της Μεσογείου με έμφαση στην αρχαιότητα και στην μεσαιωνική περίοδο.
2. Κάθε εβδομάδα θα έχει συγκεκριμένη θεματολογία, πλευρές της οποίας θα αναλύονται με ειδικότερες εισηγήσεις-μαθήματα.
3. Ως εισηγητές θα καλούνται πανεπιστημιακοί καθηγητές, επιστήμονες ερευνητές και άλλοι ειδικοί επιστήμονες.
4. Τα μαθήματα θα μπορούν να τα παρακολουθούν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές ή νέοι επιστήμονες αλλά και όσοι άλλοι επιθυμούν να προσεγγίσουν την ιστορία της Μεσογείου μετά από ένα ανοικτό αλλά συστηματικό σεμινάριο". Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος πρέπει να δηλώνουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους με την εγγραφή τους (συμπλήρωση αίτησης, καταβολή συμβολικού ποσού). Όσοι παρακολουθήσουν τα μαθήματα θα τους χορηγείται βεβαίωση.

"Την επιστημονική ευθύνη του προγραμματισμού της Εβδομάδας αναλαμβάνει το ερευνητικό πρόγραμμα "Βυζάντιο και Δύση" του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών".

                                                                                 Κωνσταντίνος Αντ. Κατσουρός