«3η Συνάντηση στη Νάξο» - 10, 11 και 12 Οκτωβρίου


Η «3η Συνάντηση στη Νάξο» συνεχίζεται 10, 11 και 12 Οκτωβρίου με τη συνεργασία του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (Ακαδημία Αθηνών):
Συνεργασία Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (Ακαδημία Αθηνών) 10-13 Οκτωβρίου 2014:                
Σεμινάριο εις μνήμην Μενελάου Α.  Τουρτόγλου 
Νομικές πτυχές της μεταβυζαντινής (Ν)Αξίας (13ος-αρχές 19ου αι.). Τα πορίσματα ενός αιώνα νομικών ερευνών.


Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου, Δρ. Ν. Ιωάννης Χατζάκης, Ερευνητής Β' βαθμ. Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (Ακαδημίας Αθηνών), Το δίκαιο στη λατινοκρατούμενη Νάξο (αρχές 13ου-τέλη του 16ου αι.)


Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, Γιώργος Κοντογιώργης, Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Το φαινόμενο των κοινών/πόλεων κατά την Τουρκοκρατία και η Νάξος. Το πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό σύστημα των Ελλήνων της οικουμένης έως τη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους.


Κυριακή, 12 Οκτωβρίου, Δρ. Ν. Λυδία Παπαρρήγα Αρτεμιάδη, Διευθύντρια Ερευνών-Διευθύνουσα Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (Ακαδημίας Αθηνών), Δίκαιο και απονομή δικαιοσύνης στη Νάξο κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας και τη μετεπαναστατική περίοδο.


Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 8 μ.μ.