3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΝΑΞΟ, Σεπτέμβρης - Οκτώβρης 2014

      Τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη του 2014 ο Ιστορικός Όμιλος Νάξου ΑΡΣόΣ και το π. ΦΛΕΑ οργανώνουν τη "3η Συνάντηση στη Νάξο". Συνάντηση-επικοινωνία ερευνητών, μελετητών, συνεργατών, αναγνωστών και φίλων του π. Φλέα.
      Το π. Φλέα, το γνωρίζετε όλοι ότι, εν πολλοίς, είναι μια δουλειά χειροποίητη, που σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων ακολουθεί διαφορετικούς ρυθμούς και τόνους από άλλες εκδόσεις αυτού του είδους.       
     Το 2012 θελήσαμε, με τον δικό μας τρόπο, να γιορτάσουμε τα 9 χρόνια του περιοδικού διοργανώνοντας τη "Συνάντηση στη Νάξο". Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά κι έτσι προχωρήσαμε και στην 2η Συνάντηση το 2013.
    Από τη μεριά μας δεν θελήσαμε και δεν θέλουμε να είναι και δεν είναι προκαθορισμένη η θεματολογία της "Συνάντησης". Την θεματολογία την συνθέτουν τα ενδιαφέροντα των ερευνητών και των μελετητών καθώς και συνεργασίες με άλλους ανάλογους με τον Ιστορικό Όμιλο φορείς.
    Η "Συνάντηση" μπορεί να αποτελέσει ένα σταθερό, με συνέχεια και διάρκεια, πολιτιστικό θεσμό για τη Νάξο ικανό να αποτελέσει, κάθε χρόνο, δημόσιο βήμα για όποιον θέλει να συμμετέχει στους προβληματισμούς του π. Φλέα, ή να προτείνει θέματα από τα δικά του επιστημονικά ενδιαφέροντα, να αναφερθεί και να προβάλλει τοπικά θέματα της Νάξου, των Κυκλάδων, του Αιγαίου και γενικότερα προβληματισμούς, σκέψεις, απόψεις, έρευνες και μελέτες που αφορούν στην εξέλιξη της Ελληνικής κοινωνίας.
    Στην 3η Συνάντηση συνεργάζονται με τον Ιστορικό Όμιλο: 
α) Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (Λυδία Αρτεμιάδη-Παπαρήγα, Ιωάν. Χατζάκης, Γ. Κοντογιώργης) 10 / 11 / 12 Οκτωβρίου 2014:  "Σεμινάριο εις μνήμην Μενελάου Α.  Τουρτόγλου. Νομικές πτυχές της μεταβυζαντινής Ναξίας (13ος-αρχές 19ου αι.) Τα πορίσματα ενός αιώνα νομικών ερευνών.  
Θεματολογία:
- ατζηλλιερικό σύστημα  ενελΈννομες τάξεις 
- Εθιμικό δίκαιο 
- Τοπικές κοινότητες 
- Απονομή δικαιοσύνης 
- Νοταριακό-κατζηλλιερικό σύστημα.  
β) Ινστιτούτο Ελληνο-ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών 3 / 4 / 5 Οκτωβρίου 2014. 
Θεματολογία
Γ. Κ. Λειβαδάς, Ιστορικός, "Η εικόνα των Βυζαντινών στις Αραβικές μυθιστορίες της εποχής των σταυροφοριών". 
Γ. Α. Τσούτσος, πολιτικός επιστήμων, «Δυτικοί Ιεραπόστολοι του 19ου – 20ου αιώνα στην καθ’ ημάς Ανατολή και Σταυροφόροι: Κοινά Σημεία και Διαφορές». 
Γ. Τσιαπλές, Ιστορικός,  "Λεηλατώντας την Βασιλεύουσα: Καταστροφή και αρπαγή έργων τέχνης από τους Σταυροφόρους του 1204".  
Β. Χρηστίδης, Δ/ντής Ινστιτούτου Ελληνοανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών, «Ο βασιλιάς της Κύπρου  Πέτρος A´ Λουζινιάν, ένας από τους τελευταίους σταυροφόρους (14ος αι.) στις ελληνικές, αραβικές και γαλλικές πηγές». 
Ν. Μοσχονάς, Ομότιμος Δ/ντής Ερευνών Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών ΕΙΕ, «Βιώνοντας τη Σταυροφορία· οι μαρτυρίες των δυτικών χρόνων".
   
   Στην 3η Συνάντηση στη Νάξο μετέχουν από 15 έως 30 Σεπτεμβρίου: Σοφία Πατούρα Σπανού, Διευθύντρια Ερευνών Ινστιτούτου Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ΕΙΕ, Δημ. Λέτσιος, Πρέσβης, Ιστορικός, Ειρήνη Λεγάκη, Αρχαιολόγος, Μαρία Τσάφου, Αρχαιολόγος, Αλεξάνδρα Κωσταρέλλη, Βυζαντινολόγος, Θανάσης Κωτσάκης, Ιστορικός, Βούλα Μπαρδάνη, Αρχαιολόγος, Κωνσταντίνος Ρούσσος, Αρχαιολόγος, Βασίλης Βρούτσης, Δικηγόρος - Δημοτικός Σύμβουλος, Γιάννης Μπαλτογιάννης, Αρχιτέκτονας, Κατερίνα Κουτσογιαννάκη, Πολιτικός Επιστήμων, Βασίλης Κοντοπίδης, Πολιτικός Επιστήμων.