Η ΑΓΟΡΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ, 04/02/13, 7 μ.μ.

Η ΑΓΟΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Δευτέρα, 04/02/13 στις 7 μ.μ. στο MOJO: τι ακριβώς είναι ένα εργαστήρι πολιτικού και κοινωνικού προβληματισμού με έμφαση στην τοπική, ναξιακή, κοινωνία.
 
Συνδιοργάνωση: 
Ιστορικός Όμιλος Νάξου ΑΡΣόΣ και συν+Αξία